Program festivalu

Povstanie pokračuje je antifašistický festival organizovaný pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania. Jeho hlavnou myšlienkou je vzdanie úcty ľuďom, ktorí sa aktívne zapojili do boja proti neľudskej fašistickej ideológii v minulosti a šírenie hodnôt tolerancie, antirasizmu a antifašizmu v súčasnosti.

Udalosť na facebooku nájdete TU.

piatok01piatok02sobota01sobota03sobota02

nedela01cnedela02nedela03

utorok01utorok02streda02

Advertisements